Beth yw ystyr heddychiaeth yn Islam?

Mae fel arfer yn golygu gwrthwynebiad i ryfel a thrais. Er bod heddwch yn agwedd bwysig ar Islam, a bod Mwslimiaid yn cael eu hannog i ymdrechu dros heddwch a datrysiadau heddychlon i bob problem, nid yw'r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn heddychwyr. Mae hyn oherwydd bod y dysgeidiaethau yn y Qur'an a'r Hadith yn caniatáu ymladd rhyfeloedd os gellir eu cyfiawnhau. Mae rhai pobl grefyddol yn wrthwynebwyr cydwybodol. Wnaiff y rhain ddim cymryd rhan mewn rhyfel, oherwydd maen nhw'n credu bod eu cydwybod yn dweud wrthyn nhw bod hynny'n anghywir.

Heddwch a chydraddoldeb

Mae Islam yn ceisio heddwch a chytgord o fewn cymuned, yr ummah a hefyd rhwng gwledydd. Mae Islam yn dysgu bod cymodi yn bwysig iawn.

Mae heddwch yn ganolog i Islam a bwriad y grefydd yw cyflawni byd heb ymosod, gwrthdaro na llywodraethwyr anghyfiawn. Rhaid ceisio datrysiad heddychlon i unrhyw sefyllfa o wrthdaro, ac os yw gelyn yn cynnig heddwch, dylai Mwslimiaid ei dderbyn. Mae'r Qur'an yn atgoffa Mwslimiaid bod Allah yn gwylio drwy'r amser ac yn ystyried y pethau maen nhw'n eu gwneud. Mae'r gred hon yn cael ei mynegi'n glir yn yr adnod ganlynol:

quote
Os yw'r gelyn yn tueddu at heddwch, dylech chithau dueddu at heddwch ac ymddiried yn Allah, oherwydd Ef yw'r Un sy'n clywed ac yn gwybod popeth.Qur'an 8:61

Mae Islam yn dysgu bod rhagfarn a gwahaniaethu o unrhyw fath yn anghywir, oherwydd rydyn ni i gyd wedi ein creu gan Allah ac felly rydyn ni'n hafal.

Mae rhai Mwslimiaid yn gwrthod ymladd mewn rhyfeloedd cyfoes oherwydd eu cred bod rhyfela cyfoes yn gwneud Rhyfel Cyfiawn yn amhosibl. Mae ymosodiadau o'r awyr yn aml yn lladd dinasyddion dibechod ar ddamwain, ac mae gan arfau niwclear a chemegol y gallu i achosi dinistr enfawr i ddynolryw a'r amgylchedd.