Beth mae Islam yn ei ddysgu am ryfel a heddwch?

Mae'r gair Islam yn golygu heddwch ac ymostyngiad. Mae Mwslimiaid yn eu cyfarch ei gilydd drwy ddweud 'Salaam alaykum' sy'n golygu 'bydded heddwch arnat ti'. Fel y rhan fwyaf o ddilynwyr crefyddau eraill, mae'r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu mewn ceisio sicrhau byd cyfiawn a heddychlon. Mae'r Qur'an yn dysgu bod Allah eisiau i Fwslimiaid reoli eu hymosodedd ac ymddwyn yn heddychlon tuag at eraill.

quote
Peidiwch â gadael i'ch casineb at bobl eich ysgogi i fod yn ymosodol.Qur’an 5:3

Y Qur'an

I Fwslimiaid, mae gan y Qur'an bwysigrwydd goruchaf oherwydd dyna eiriau uniongyrchol Allah i ddynolryw, felly caiff ei drin â llawer o barch. Mae'r Qur'an yn aml yn cyfeirio at ddysgeidiaethau am heddwch a chymodi:

quote
Mae paradwys i…y rheini sy'n rheoli eu dicter ac yn maddau i'w cyd-ddyn.Qur'an 3:134

Mae'r Qur'an hefyd yn dysgu pryd gellir cyfiawnhau ymladd:

quote
Peidiwch â lladd enaid y mae Allah wedi ei sancteiddio, heblaw yn ôl trefn briodol y gyfraith.Qur'an 6:51

Mae unrhyw fath arall o ladd yn un o'r pechodau mwyaf yn Islam. Bydd Allah yn barnu’r pechodau hyn ar Ddydd y Farn.

Hadith

Yn yr Hadith mae'r Proffwyd Muhammad yn dysgu ei bod hi'n bwysig iawn cynnal heddwch a pherthnasoedd da, ac na ddylai teimladau o gasineb tuag at eraill fynd yn drech na Mwslimiaid:

quote
Wyddoch chi beth sy'n well nag elusen ac ymprydio a gweddïo? Cadw heddwch a pherthnasoedd da rhwng pobl, oherwydd mae cwerylon a drwgdeimad yn dinistrio dynolryw.Hadith