Gearmailt Weimar test questions

1

Carson a b’ fheudar dhan Ghearmailt gèilleadh ann an 1918?

2

Carson a bha mòran Ghearmailteach a’ faireachdainn gun d’ fhuair iad ‘biodag san druim’ ann an 1919?

3

Dè an t-ainm a bh’ air riaghaltas ùr na Gearmailt a chaidh an àite a’ Khaiser?

4

Dè bh’ ann an Artaigil 48 dhen bhun-reachd?

5

Dè am buidheann a rinn ar-a-mach an aghaidh Riaghaltas na Gearmailt san Fhaoilleach, 1919?

6

Cò eile, a bharrachd air Karl Leibknecht, a bha os cionn nan Spartagach?

7

Cò chleachd Riaghaltas na Gearmailt airson an t-ar-a-mach a chur fodha?

8

Carson a thug an Fhraing agus a’ Bheilg ionnsaigh air an Ruhr ann an 1923?

9

Chaidh an luchd-obrach Gearmailteach san Ruhr air stailc. Ciamar a b’ urrainn dhaibh sin a dhèanamh a thaobh airgid?

10

Dè bh’ ann am mòr-atmhorachd?

11

Ciamar a chaidh smachd a chur air mòr-atmhorachd ann an 1924?

12

Dè an t-amas a bh’ aig na Nadsaidhean aig àm Putsch Mhunich?

13

Càit an tug Hitler air luchd-poilitigs Bhabhàiria taic a thoirt dha na Nadsaidhich, rè a’ phutsch?

14

Dè a’ chasaid a bha an aghaidh Hitler an dèidh a’ phutsch?

15

Dè cho fada ’s a bha Hitler ann am Prìosan Landsberg?