Buaidh a' Chiad Chogaidh

Anns na bliadhnachan tràth de Phoblachd Weimar, bha grunn dhuilgheadasan aig Riaghaltas na Gearmailt agus bha cunnart ann gun cuireadh sin às dhan Phoblachd. Bho dheireadh A' Chiad Chogaidh, bha a' Phoblachd a' dol bho chùis-èiginn gu cùis-èiginn.

Bha Riaghaltas ùr na Gearmailt co-cheangailte ris a' Ghearmailt a bhith a' call a' Chiad Chogaidh. Thug sin cothrom do Hitler a' choire a chur air an riaghaltas sin airson an cogadh a chall.

Deireadh a' chogaidh

Cha robh Arm na Gearmailt air a chur fodha san Dàmhair 1918. A dh'aindeoin sin, dh'fheumadh an riaghaltas crìoch a chur air a' chogadh agus sìth a dhèanamh. Bha grunn adhbharan airson sin:

  • Bha caidrich na Gearmailt air gèilleadh.
  • Bha na Stàitean Aonaichte (na SA) air stad a chur air malairt ris a' Ghearmailt agus chaidh iad a-steach dhan chogadh ann an 1917 an aghaidh na Gearmailt.
  • Bha mòran Ghearmailteach leis an acras agus bha biadh uabhasach gann.
  • Bha stuthan amh gus teirigeachdainn sa Ghearmailt.
  • Bha seòladairean ann an Kiel agus Wilhelmshaven air muitinidh a dhèanamh an dèidh dhaibh òrdan fhaighinn ionnsaigh dheireannach a thoirt air Nèibhidh Bhreatainn.
  • Nochd saighdearan agus luchd-obrach gun robh taobh aca dha na comannaich le bhith a' stèidheachadh shòibhietean (comainn bheaga a bhathar an dùil a dheigheadh an àite riaghaltas meadhain) ann an iomadh baile sa Ghearmailt.

Dh'aontaich oifigearan na Gearmailt ri fosadh, aonta-sìth, a thòisicheadh air 11 Samhain 1918. Aig an àm, fhuair Oifigearan an Riaghaltais am far-ainm 'Eucoraich na Samhna'.