Gearmailt Weimar, 1919-29

Dealbh de loidhne-tìm air a’ chuspair Hitler agus A’ Ghearmailt Nadsaidheach, Gearmailt Weimar