Cyfrifo'r hypotenws

Mae theorem Pythagoras yn caniatáu i ni gyfrifo hyd unrhyw ochr o driongl ongl sgwâr pan rydyn ni'n gwybod hyd y ddau ochr arall.

quote
Mae sgwâr yr hypotenws yn hafal i swm sgwariau y ddwy ochr sy'n weddill.Theorem Pythagoras

Yr hypotenws yw'r ochr hiraf – bydd bob amser gyferbyn yr ongl sgwâr.

Tri thriongl ongl sgwâr â saeth yn pwyntio at yr hypotenws

I gynrychioli hyn mewn fformiwla fathemategol gallwn ni ddweud:

{a}{^2}~=~{b}{^2}~{+}~{c}{^2}

Pan a yw hyd yr hypotenws ac mae'r ochrau eraill wedi'u labelu'n b a c.

Triongl ongl sgwâr ag ochrau a, b a c, lle a yw'r hypotenws

Yn y triongl hwn mae angen i ni ddod o hyd i'r hypotenws.

Triongl ongl sgwâr ag ochrau 3cm, 4cm a x o hyd, lle x yw'r hypotenws

Wrth ddilyn theorem Pythagoras, cawn:

{x}{^2}~=~{3}{^2}~{+}~{4}{^2}

{x}{^2}~=~{9}~{+}~{16}

{x}{^2}~=~{25}

I ddod o hyd i {x}, mae angen i ni ddod o hyd i ail isradd y ddwy ochr wedi'u hadio at ei gilydd.

{x}~{=}~\sqrt{25}

{x}~{=}~{5}~{cm}

Question

Tyrd o hyd i'r hyd AC, gan roi dy ateb i ddau le degol.

Triongl ongl sgwâr lle mae'r ochr AB yn 6m, yr ochr BC yn 2m, ac AB yw'r hypotenws

AC2 = 62 + 22

AC2 = 36 + 4

AC2 = 40

AC = √40

AC2 = 6.32455532

AC2 = 6.32 m (i ddau le degol)