Codi ymwybyddiaeth

Mae codi ymwybyddiaeth yn golygu cyfathrebu neges sydd wedi ei bwriadu ar gyfer cynulleidfa benodol.

Mae’n bosibl creu ymwybyddiaeth o fater penodol drwy ddefnyddio un dull penodol, neu gyfuniad o ddulliau, er enghraifft:

  • ymgyrchoedd
  • posteri (neu arddangosiadau gweledol eraill)
  • cerddi neu ganeuon
  • cyflwyniadau
  • taflenni
  • blogiau
  • gwefannau (gan gynnwys gemau)