Shariah yng Nghymru

Ystyr Cyfraith Shariah yw ‘llwybr syth’ a dylai helpu Mwslim i gymhwyso egwyddorion Mwslimaidd i ffordd o fyw.

Does dim Cyfraith Shariah yng Nghymru, gan mai dim ond mewn gwledydd Mwslimaidd, fel Saudi Arabia, y mae Cyfraith Shariah, sy’n seiliedig ar gyfreithiau gwlad, yn bodoli.

Ond gall Mwslimiaid sy’n byw yng Nghymru edrych ar yr hyn sydd gan gyfraith Shariah i’w ddweud am anghydfodau teulu er mwyn gweld sut y gellir cymhwyso’r gyfraith mewn sefyllfaoedd arbennig.

Mae Mwslimiaid yn deall bod rhaid iddynt ddilyn cyfreithiau gwlad, ac mae hyn yn ystyriaeth bwysig wrth edrych ar oblygiadau Cyfraith Shariah.

quote
Nid oes dim yng nghyfraith Cymru a Lloegr sy’n atal pobl rhag glynu at egwyddorion Shariah os dymunant, ar yr amod nad yw eu gweithredoedd yn gwrthdaro â chyfraith Cymru a LloegrY Weinyddiaeth Gyfiawnder
Move on to Test
next