Y gosb eithaf

Beth yw cyfraith y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ynglŷn â’r gosb eithaf?

Mae dedfrydu i farwolaeth (y gosb eithaf) yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig. Cafodd y gosb ei diddymu am lofruddio yn 1965 a’i diddymu am bob trosedd yn 1998. Yn 2004 cytunodd y Deyrnas Unedig i beidio â dod â’r gosb eithaf yn ôl am gyhyd ag y bo’n rhan o’r Confensiwn Ewropeaidd.

Dadleuon Mwslimaidd o blaid y gosb eithaf

Mae Mwslimiaid yn derbyn bod dedfrydu i farwolaeth yn gosb a sefydlwyd gan Dduw yn y Qur’an:

quote
...Na chymer fywyd, y mae Duw wedi’i wneud yn gysegredig, ac eithrio i weithredu cyfiawnder a chyfraith. Felly y mae Ef yn gorchymyn i ti, fel y bo iti ddysgu ddoethineb.Qur'an 6:151

Mae’r adnod yn dysgu er yr ystyrir bod llofruddio yn bechod, ei bod yn dderbyniol defnyddio’r gosb eithaf pan fo’r gyfraith yn mynnu hynny os yw llywodraeth wedi ei awdurdodi.

Dyma resymau eraill pam y gall Mwslimiaid ganiatáu’r gosb eithaf.

Dadleuon Mwslimaidd yn erbyn y gosb eithaf

Gall rhai Mwslimiaid ddadlau yn erbyn y gosb eithaf am y rhesymau canlynol.

  • Er y caniateir y gosb eithaf yn y Qur’an nid ydynt yn meddwl ei bod yn orfodol.
  • Mae cyfraith Shariah yn dweud y gall teulu rhywun a gafodd ei lofruddio dderbyn arian yn iawndal yn hytrach na gweithredu’r gosb eithaf.
  • Maen nhw’n credu mai dim ond Allah biau’r hawl i gymryd bywyd, ac felly mae’r sawl sy’n rhoi’r gosb eithaf yn ‘chwarae Duw’ ac yn cyflawni pechod shirk.

Yn y Qur’an mae cyfeiriad at y syniad mai dim ond Allah biau’r hawl i gymryd bywyd:

quote
Oherwydd hynny, deddfasom ar Blant Israel fod pwy bynnag a laddo enaid, oni bai am enaid neu am lygredd [a wnaed] yn y tir – ei bod fel petai wedi llofruddio dynol ryw yn gyfan gwbl. A phwy bynnag a achubo un – ei bod fel petai wedi achub dynol ryw yn gyfan gwbl. Ac yr oedd ein negeswyr yn sicr wedi dod atynt â phrofion eglur. Wedyn yn wir yr oedd llawer ohonynt, [hyd yn oed] wedi hynny, drwy’r tir i gyd, yn bechaduriaid.Qur’an 5:32