Beth yw amcanion cosb?

Caiff pobl eu cosbi i bwrpas. Yn aml bydd amcanion cosb yn gorgyffwrdd, ee mae’r gosb eithaf yn ceisio gwarchod y cyhoedd rhag yr unigolyn sydd wedi cyflawni trosedd benodol tra’n atal eraill rhag cyflawni gweithredoedd tebyg. Mae chwe amcan cydnabyddedig i gosb:

  • atal - dylai cosb ddychryn pobl rhag cyflawni trosedd
  • gwarchod - dylai cosb ddiogelu cymdeithas rhag y troseddwr a diogelu’r troseddwr rhagddo’i hun
  • diwygio - dylai cosb ddiwygio’r troseddwr
  • ad-dalu - dylai cosb wneud i’r troseddwr dalu am yr drwg y mae wedi’i wneud
  • gwneud iawn - dylai cosb wneud iawn i ddioddefwr trosedd
  • cyfiawnhad - mae’r gosb yn sicrhau y parchir y ddeddf

Yn y Qur’an 16:90, mae disgwyliad clir ynghylch sut y dylai Mwslimiaid fyw. Disgwylir i Fwslimiaid fyw bywydau da. Mae gofyn iddyn nhw fyw mewn ffordd gyfiawn, gofalu am eu teulu, a pheidio â chyflawni unrhyw weithredoedd anfoesol neu ymddygiad drwg. Mae hynny’n cynnwys peidio â throseddu.

quote
Yn wir, y mae Allah yn gorchymyn cyfiawnder ac ymddygiad da a rhoi [cymorth] i berthnasau ac yn gwahardd anfoesoldeb ac ymddygiad drwg a gorthrwm. Y mae’n eich siarsio fel efallai y’ch hatgoffir.Qur’an 16:90