Pam mae pobl yn troseddu?

Mae Mwslimiaid yn credu mai prawf yw bywyd a bod Iblis, neu’r Diafol, yn ceisio temtio pobl i ffwrdd oddi wrth Dduw. Mae rhai pobl yn troseddu am eu bod wedi camddefnyddio’u hewyllys rydd ac wedi gwneud y dewisiadau anghywir mewn bywyd.

Ond mae llawer o resymau cymhleth pam y mae pobl yn cyflawni gwahanol droseddau, ac mae’n gwestiwn na ellir ei ateb o safbwynt crefyddol yn unig.

Question

Pam mae Mwslimiaid yn meddwl y mae pobl yn troseddu?

Mae Mwslimiaid yn credu bod pobl yn troseddu, yn rhannol, am eu bod wedi’u temtio i wneud y peth drwg. Mae’r Diafol, neu Iblis, eisiau temtio pobl i ffwrdd oddi wrth Dduw, a bydd troseddwyr yn aml yn torri deddfau a rheolau moesol Islam. Mae Mwslimiaid yn deall bod y rhesymau dros ymddygiad troseddol yn gymhleth ond mae gweithredoedd troseddwyr yn tanseilio cymdeithas gyfiawn.

Police recorded crimes in England and Wales for year ending March 2017, listed by category of offence.Troseddau a gofnodwyd gan yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 2017

Mae sawl damcaniaeth ynghylch pam y mae pobl yn troseddu, ond mae cytundeb cyffredinol ynglŷn â sut y mae pobl yn mynd yn droseddwyr. Mae ymddygiad troseddol yn ffitio i un, neu fwy nag un, o’r categorïau hyn:

  • gall ymddygiad troseddol gael ei achosi gan ewyllys rydd
  • gall ymddygiad troseddol gael ei achosi gan amgylchedd, ee gallai cartref toredig neu fethiant yn yr ysgol fod yn gatalydd i droi rhywun i fod yn droseddwr
  • gall ymddygiad troseddol ymddangos fel yr unig ddewis i rywun os yw’n methu cydymffurfio â chymdeithas
  • gall ymddygiad troseddol ddatblygu trwy fod yng nghwmni troseddwyr eraill