Hadith a Sunnah

Mae Mwslimiaid hefyd yn ceisio arweiniad o'r Hadith, sef ysgrifau am fywyd y Proffwyd Muhammad. Cafodd y rhain eu cofio gan ddilynwyr agos y Proffwyd a'u hysgrifennu'n ddiweddarach. Maen nhw'n dysgu Mwslimiaid sut i fyw eu bywydau, a sut i ddeall a dilyn dysgeidiaethau'r Qur'an.

Pan mae Mwslim yn dilyn enghraifft y Proffwyd Muhammad fel sydd wedi'i nodi yn yr Hadith, mae'n dilyn y Sunnah, neu arferion y Proffwyd. Mae'r arferion hyn yn gallu dod yn ail natur, er enghraifft y gweithredoedd mae Mwslimiaid yn eu gwneud wrth weddïo.

Ffynonellau awdurdod pwysig eraill i Fwslimiaid

Os yw Mwslim yn ei chael hi'n anodd dehongli neu ddeall dysgeidiaethau'r Qur'an, neu os oes angen cyngor arno/arni am fywyd bob dydd, weithiau bydd yn ceisio arweiniad yn y mosg lleol. Fel arfer, bydd yr imam, yr offeiriad neu'r ysgolhaig sy'n arwain gweddïau yn y mosg wedi astudio'r Qur'an a'i ddysgeidiaethau'n fanwl, a bydd ganddo'r wybodaeth a'r profiad i arwain neu ddysgu Mwslimiaid eraill.

Move on to Test
next