Datguddiad

Mewn crefydd, mae datguddiad yn ganolog i ddeall Duw ac ysbrydolrwydd. Mae'n ffordd o ddatguddio 'gwirionedd' y grefydd honno.

Datguddiad cyffredinol ac arbennig

Mae dau fath o ddatguddiad:

  • datguddiad cyffredinol
  • datguddiad arbennig

Mae datguddiad cyffredinol yn anuniongyrchol, ac mae ar gael i bawb. Gall rheswm, cydwybod, y byd naturiol, neu synnwyr moesol ddatguddio rhai gwirioneddau am Dduw.

Datguddiad arbennig yw datguddiad uniongyrchol i unigolyn neu grŵp. Mae’r math hwn o ddatguddiad yn cynnwys breuddwydion, gweledigaethau, profiadau a phroffwydoliaethau.

Mae Mwslimiaid yn aml yn defnyddio'r ymadrodd, ‘Bydded heddwch arno’ (bha / peace be upon him: pbuh) ar ôl dweud enw un o broffwydi Islam i ddangos parch, er enghraifft 'Y Proffwyd Muhammad (bha).' Y gair Arabeg am y cyfarchion hyn yw salawat. Mae'r ymadrodd yn cael ei dalfyrru i SAW (Arabeg), BHA (Cymraeg) neu PBUH (Saesneg).

Mae hierarchaeth datguddiad yn golygu mai'r Qur'an yw'r un ffynhonnell awdurdod bwysicaf. Mae'r Hadith a'r Sunnah yn ffynonellau awdurdod pwysig hefyd, ond ddim mor bwysig â'r Qur'an.