Trin y Qur’an – wrth ei ddefnyddio

I Fwslimiaid, y Qur'an yw gair Duw. Mae'r traddodiadau Sunni a Shi'ah yn ystyried mai hwn yw'r unig ffynhonnell awdurdod, ond gallan nhw droi at waith arall neu at athrawon i gael arweiniad ynglŷn â sut i'w ddehongli. Mae'r Qur'an yn llyfr uchel ei barch ac mae Mwslimiaid fel rheol yn perfformio wudu, defod o olchi'r wyneb, y dwylo a'r traed cyn ei ddarllen, ac yn ei lapio mewn lliain pan nad ydyn nhw'n ei ddefnyddio.

Mae'r 114 pennod, neu Surah, yn y Qur'an wedi'u rhannu'n 30 rhan, sy'n golygu bod Mwslim yn gallu darllen y Qur'an i gyd mewn mis. Maen nhw'n aml yn adrodd un rhan bob dydd, yn enwedig yn ystod mis Ramadan. Mae llawer o Fwslimiaid yn dysgu rhannau o'r Qur'an ar eu cof. Yr enw ar rywun sydd wedi cofio'r Qur'an cyfan, ac yn gallu ei adrodd, yw Hafiz.

Mae Mwslimiaid yn gweld y Qur'an fel ffynhonnell o arweiniad neu fap ffordd ar gyfer bywyd, yn ogystal â ffynhonnell o wybodaeth am eu ffydd a'u traddodiadau.

Yr Hadith yw dysgeidiaethau'r Proffwyd Muhammad ynglŷn â sut i fyw bywyd yn ôl y Qur'an. Os yw Mwslim yn wynebu sefyllfa anodd, bydd yn aml yn dewis edrych ar yr Hadith i weld a fu'n rhaid i'r Proffwyd ymdrin â mater tebyg erioed.

Weithiau, mae Mwslimiaid Sunni a Shi'ah yn dehongli'r Hadith mewn ffyrdd gwahanol.

Mae Mwslimiaid yn ei ddefnyddio gyda thestunau sanctaidd eraill i fynegi credoau am natur Duw yn y mosg ac yn eu cartrefi. Maen nhw hefyd yn defnyddio'r Qur'an yn ystod seremonïau crefyddol a defodau newid byd, er enghraifft efallai bydd cwpl yn dewis cael darlleniadau o'r Qur'an yn eu priodas.

Trin y Qur’an – pan nad yw'n cael ei ddefnyddio

  • Pan nad yw'r Qur'an yn cael ei ddefnyddio, fel arfer mae'n cael ei orchuddio a'i roi mewn man diogel, yn aml ar silff uchel.
  • Os yw rhywun yn dymuno cael gwared ar gopi o'r Qur'an, rhaid gwneud hynny mewn modd parchus.
  • Dydy'r Qur'an ddim yn cael ei adael ar agor os nad yw'n cael ei ddefnyddio. Rhaid ei gadw ar gau.

Enghreifftiau o barch at y Qur’an

Mae Mwslimiaid yn trin y Qur'an â pharch mawr. Mae hyn yn golygu trin copïau unigol o'r Qur'an mewn modd arbennig, yn wahanol i bob llyfr arall.

Cyn darllen y Qur'an, rhaid i Fwslimiaid gyflawni defod o ymolchi a gwneud yn siŵr eu bod nhw'n defnyddio cyfieithiad cymeradwy os nad ydyn nhw'n darllen y Qur'an yn Arabeg. Mae Mwslimiaid yn cael eu dysgu i ddarllen y Qur'an mewn modd arbennig, gan ei ystyried fel testun sanctaidd.