Natur Duw

I Fwslimiaid, y Qur'an yw'r ffynhonnell awdurdod bwysicaf, oherwydd maen nhw'n credu mai hwn yw gair Duw wedi'i ddatguddio. Mae Mwslimiaid yn credu mai hwn yw'r testun mwyaf sanctaidd a'i fod yn cynnwys arweiniad sylfaenol i'r ddynoliaeth gyfan. Mae Mwslimiaid yn credu bod yr Angel Jibril wedi datguddio gair Allah i'r Proffwyd Muhammad, a'i fod ef yna wedi'i rannu â'i ddilynwyr.

Mae'r Qur'an yn cynnwys 114 pennod, neu Surah. Cafodd rhain eu datguddio dros gyfnod o 23 mlynedd. Mae pob Surah wedi'i rannu'n adnodau, neu ayat. Mae'r Qur'an yn cyfarwyddo Mwslimiaid ynglŷn â sut i ymddwyn ac mae'n nodi beth sy'n dda a drwg.

quote
Efe yw Allah, yr Un a'r Unig Un; Allah, y Tragwyddol, y Diamod; Ni genhedlir ac ni genhedlwyd Efe; Ac nid oes neb tebyg iddo ef.Qur'an 112

Ystyr y Qur’an

Cafodd y Qur'an ei ddatguddio i Muhammad dros gyfnod o 23 o flynyddoedd. Y cyfarwyddyd cyntaf a roddodd yr Angel Jibril i Muhammad oedd i adrodd. Mae hyn yn golygu bod pob Mwslim wedi dilyn ôl ei draed ac yn adrodd darnau o'r Qur'an. Mae darnau o'r Qur'an yn cael eu hadrodd wrth weddïo ac addoli, ac mae disgwyl i bob Mwslim ddysgu darnau o'r Qur'an.

curriculum-key-fact
Mae pob Mwslim yn dysgu Arabeg er mwyn darllen y Qur'an yn ei iaith wreiddiol.