Creu a llwyfannu perfformiad dyfeisiedig

1

Beth ydy ysgogiad?

2

Beth ydy ystyr naratif?

3

Pam mae ymchwil yn bwysig wrth ddyfeisio drama?

4

Beth ydy’r bedwaredd wal?

5

Pa fath o lwyfan sydd i’w weld yma?

Diagram o lwyfan prosceniwm

6

Pa fath o lwyfan ydy hwn?

Diagram o lwyfan tramwy

7

Beth ydy anawsterau llwyfannu gwaith mewn cylch?

8

Beth ydy strwythur llinellol?

9

Beth ydy’r gair am symud o un olygfa i’r nesaf?

10

Beth oedd syniadau Jerzy Grotowski am lwyfannu theatr?