Cynllun llwyfan

Cryfderau a gwendidau gwahanol lwyfannau

Diagram o 5 llwyfan gwahanol: Llwyfan Arena, Theatr Prosceniwm, Llwyfan Gwth, Llwyfan Traws, Theatr Gylch

Llwyfan arena

 • O blaid: Awyrgylch agos atoch chi gyda’r gynulleidfa’n teimlo ei bod yn cael ei chynnwys.
 • Yn erbyn: Gall fod yn anodd gweld felly mae angen digon o symud o gwmpas y gofod.

Llwyfan proscenium

 • O blaid: Gallu gweld yn rhagorol a’r gwaith yn hawdd ei lwyfannu.
 • Yn erbyn: Gall y gynulleidfa deimlo ei bod ymhell o’r gweithgaredd.

Llwyfan gwth

 • O blaid: Y gynulleidfa’n teimlo ei bod yn cael ei chynnwys gydag awyrgylch agos atoch. Mae cael un pen sy’n weladwy i bawb yn cynnig ‘cefn’ i’r llwyfan.
 • Yn erbyn: Gall fod yn anodd gweld.

Theatr gylch

 • O blaid: Awyrgylch agos atoch chi a chyffrous. Y gynulleidfa’n rhan o’r sioe.
 • Yn erbyn: Gall fod yn anodd iawn gweld.

Tramwy

 • O blaid: Y gynulleidfa ar y naill ochr a’r llall yn gallu gweld y gwaith ar y ddwy ochr yn glir. Y gynulleidfa’n gweld ei gilydd, gan greu awyrgylch agos atoch.
 • Yn erbyn: Gall y ddwy ochr o’r gynulleidfa weld dwy sioe gwbl wahanol a gall fod yn anodd gweld popeth sy’n digwydd.

Llwyfannau promenâd

 • O blaid: Gall weithio’n wych pan fydd lleoliadau’n addas i’r gwaith sy’n cael ei gyflwyno. Profiad diddorol i’r gynulleidfa.
 • Yn erbyn: Gall symud rhwng lleoliadau dorri tyndra’r darn a chymryd peth amser.

Cofiwch fod modd creu llwyfan anffurfiol mewn unrhyw leoliad. Mae dramâu wedi eu perfformio mewn coedwigoedd, archfarchnadoedd ac ar y traeth i enwi dim ond ychydig. Y byd yw eich llwyfan!