Llwyfannu eich perfformiad

Cyn dechrau gosod eich gwaith ac ymarfer yn fanwl dylech chi feddwl am y berthynas rhwng perfformwyr a’r gynulleidfa. Mae amrywiaeth o siapiau llwyfan y gallwch chi eu dewis i gyflwyno eich gwaith. Mae pob un yn cynnig profiad gwahanol i’r gynulleidfa. Darllenwch Defnyddio’r gofod i ddysgu mwy.

Mae meddwl yn ofalus am lle i osod y cymeriadau ar y llwyfan yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. Dylech chi osgoi defnyddio gofod rhy lydan a fydd yn pellhau’r gynulleidfa. Penderfynwch pa mor agos atoch chi ddylai’r gynulleidfa fod.

Mae ennyn diddordeb y gynulleidfa yn hollbwysig. Meddyliwch beth rydych chi am i aelodau o’r gynulleidfa ei brofi yn ystod eich perfformiad ac a ydyn nhw'n wylwyr goddefol neu a ydych chi am iddyn nhw gymryd rhan. Os ydych chi'n cyflwyno darn Theatr Mewn Addysg neu un sydd wedi ei ysbrydoli gan Brecht, gallech chi siarad â nhw a'u cydnabod yn uniongyrchol.

Os ydych chi’n creu gwaith sy’n hynod o naturiolaidd neu sydd wedi ei ysbrydoli gan yr ymarferwr Stanislavski, bydd yna bedwaredd wal rhyngoch chi a'r gynulleidfa, sef sgrin anweledig nad yw byth yn cael ei thorri. Bydd y gynulleidfa’n edrych i mewn ar y gweithgaredd sy’n datblygu heb i neb sylwi arni. Edrychwch ar fanteision ac anfanteision y siapiau llwyfan gwahanol a phenderfynwch pa un a allai weithio orau i chi.