Ymchwil

Peidiwch byth ag anghofio pwysigrwydd ymchwil. Os ydych chi’n canfod thema neu bwnc yr hoffech chi ei ymchwilio iddyn nhw, dysgwch fwy amdanyn nhw. Defnyddiwch y rhyngrwyd, darllenwch am y pwnc, edrychwch am ffilmiau neu ddramâu a allai fod yn archwilio’r un deunydd pwnc. Sut maen nhw’n gwneud hynny? Oes modd i chi gael ysbrydoliaeth?

Er mai eich ysgogiad cychwynnol ydy’r brif ysbrydoliaeth ar gyfer y gwaith, mae ymchwil yn helpu i ehangu eich syniadau a gallai helpu i siapio’r ddrama’n sylweddol. Cadwch gofnod o’ch syniadau unigol a/neu syniadau’r grŵp i dracio cynnydd a dangos sut mae’r syniadau’n datblygu.

Os ydych chi fel grŵp wedi dewis creu darn Theatr Mewn Addysg yna gallai ffeithiau ac ystadegau fod yn ganolog i’r gwaith rydych chi’n ei ddyfeisio. Hyd yn oed os ydy eich drama yn adrodd stori naturiolaidd, bydd ymchwil yn eich galluogi i ddeall profiadau y tu hwnt i’ch profiadau chi yn well. Mae angen gwneud yn siŵr bod y ddrama y byddwch chi’n ei chreu yn fanwl a dilys. Darllenwch Theatr Mewn Addysg i ddysgu mwy.

Defnyddio ymchwil mewn perfformiad

Gaucho ar gefn ceffyl yn gyrru defaid ar y pampas yn Ariannin
Gaucho ar gefn ceffyl yn gyrru defaid ar y pampas yn Ariannin LLUN: Getty

Gan dynnu ysbrydoliaeth o’r ddelwedd hon o ddyn a’i geffyl yn y difethwch, aeth cwmni theatr ati i ymchwilio ymhle y cafodd ei dynnu. Canfuwyd ei fod yn ffotograff o gaucho, neu gowboi, ym Mhatagonia yn Ne America. Ar ôl ymchwilio i hanes Patagonia, daeth y cwmni o hyd i hanes diddorol y Cymry’n ymfudo i Batagonia yn y 19eg ganrif.

Dysgodd fod y grŵp cyntaf o ymfudwyr, a hwyliodd o Lerpwl ym 1865 ar y Mimosa, wedi gadael Cymru i chwilio am fywyd newydd. Daeth y cwmni o hyd i ffotograffau trawiadol ar-lein a rhoddodd hyn syniadau iddo ar gyfer creu cymeriadau. Arweiniodd ei ymchwil at y ffilm, Patagonia, gyda’r actor Matthew Rhys, a oedd hefyd yn trafod themâu dianc a theithiau darganfod. Penderfynodd y cwmni i ymchwilio i’r themâu hyn gan osod eu darn ym 1865 a hefyd yn y presennol gan ddefnyddio symudiadau mecanyddol fel motiff i gynrychioli gormes.