A' roinn le àireamh shlàn aon-fhigear

Tha iomadh dòigh ann a ghabhas cleachdadh nuair tha sinn a' roinn le àireamh shlàn aon-fhigear.

A' cleachdadh fhactaran: eisimpleir 1

Roinn 1920 le 8\,(1920 \div  8)

Bhon a tha 2 \times 2 \times 2 = 8 airson 1920 a roinn le 8 feumaidh sinn:

1920 \div 2 = 960

960 \div 2 = 480

480 \div 2 = 240

Mar sin 1920 \div 8 = 240

A' cleachdadh fhactaran: eisimpleir 2

Roinn 348 le 6 ( 348 \div  6)

Bhon a tha 2 \times 3 = 6 airson 348 a roinn le 6feumaidh sinn:

348 \div 2 = 174

174 \div 3 = 58

348 \div 6 = 58

Faodaidh sinn an aon seòrsa dòigh-obrach a chleachdadh airson roinn le 4 (roinn le 2 agus an uair sin roinn le 2 a-rithist) agus 9 (roinn le 3 agus an uair sin roinn le 3 a-rithist).

Tha dòigh-obrach nas foirmeile ann airson roinneadh nas toinnte.