Eilthireachd à Alba

1

Cuin a dh’fhàg a’ chiad bhàta le prìosanaich Breatainn airson a dhol a dh’Astràilia?

2

Carson a b’ fheudar do chroitearan air a’ Ghàidhealtachd falbh far an fhearainn aca?

3

Cuin a bha Bliadhna nan Caorach ann?

4

Cò chuidich le bhith a’ cur dhilleachdan dhan t-Saoghal Ùr?

5

Dè rinn Achd Tuineachadh na h-Ìmpireachd?

6

Dè sgaoil air feadh na Gàidhealtachd sna 1840an?

7

Dè bha riochdairean cèin a’ dèanamh ann an Alba rè nan 1800an agus tràth sna 1900an?

8

Carson a rinn cuid de Chrìosdaidhean eilthireachd?