O ddemocratiaeth i unbennaeth

Yn Ionawr 1933, daeth Hitler yn Ganghellor yr Almaen ac erbyn Awst 1934 roedd wedi’i gyhoeddi ei hun yn Führer – unig arweinydd yr Almaen. Yn ystod yr adeg hon dileodd Hitler bob gwrthwynebiad iddo’i hun, o fewn y Blaid Natsïaidd ac yn yr Almaen yn gyffredinol.

Ar y dechrau, roedd ar Hitler angen mwy o gefnogaeth yn y Reichstag os oedd am fod yn ben ar lywodraeth gref, a mynd ymlaen i ennill grym absoliwt, sef ei nod. Felly perswadiodd yr Arlywydd Hindenburg i alw etholiad newydd i’r Reichstag ar gyfer Mawrth 1933. Dyma gychwyn ar gyfres o ddigwyddiadau a arweiniodd at wneud Hitler yn unben.

Y prif gamau a gymerwyd gan Hitler i ddod yn Führer a dod i rym.