Daioni, drygioni a dioddefaint (Iddewiaeth) test questions

1

Beth yw drygioni moesol?

2

Beth yw drygioni naturiol?

3

Beth yw ystyr ewyllys rydd?

4

Pam y gallai dioddefaint wneud i bobl amau bodolaeth Duw?

5

Sut mae stori Adda ac Efa’n dangos drygioni’n dod i mewn i’r byd?

6

Beth mae Iddewon yn ei gredu am Satan?

7

Pam mae dioddefaint yn gysylltiedig â drygioni?

8

At beth mae’r gair Holocost yn cyfeirio?

9

Sut mae Iddewon yn credu y dylen nhw ymateb i ddioddefaint?

10

Beth yw enw’r coffâd pan fydd Iddewon yn cofio’r rhai a gollodd eu bywydau yn ystod yr Holocost?