Beth mae Iddewiaeth yn ei ddweud am darddiad drygioni?

Mae llawer o Iddewon yn credu bod drygioni’n tarddu o bechod cyntaf Adda ac Efa. Temtiodd y sarff Efa i fwyta o Bren Gwybodaeth yn erbyn dymuniadau Duw. Wedyn daeth drygioni’n rhan ohonynt, a doedd arnyn nhw ddim angen temtasiwn allanol mwyach i bechu. Dioddefodd bodau dynol am eu bod yn anufudd, ac felly cawsant eu gwahanu oddi wrth Dduw.

Mae rhai Iddewon yn credu nad yw Satan yn fod ar wahân. Iddyn nhw, tuedd yw Satan sy’n bodoli ym mhob bod dynol sy’n eu temtio i wneud drygioni.

Mae Iddewon yn credu y dylen nhw dderbyn daioni a drygioni i mewn i’w bywydau, gan fod y ddau wedi’u rhoi gan Dduw ac felly bod pwrpas iddyn nhw.

quote
Mae’n rhaid i rywun fendithio ar y drwg yn union fel y bendithia ar y da. Fel y dywed, ‘Câr di yr Arglwydd dy Dduw â’th holl galon ac â’th holl enaid ac â’th holl nerth.’Berakhot 9:5

Er bod Duw wedi rhoi ewyllys rydd i fodau dynol, maen nhw’n credu y cânt eu cosbi am gyflawni drygioni trwy farwolaeth a dinistr. Ond cânt eu gwobrwyo am wrthsefyll temtasiwn drwy warchodaeth a ffyniant.

quote
Edrych, yr wyf am roi’r dewis iti heddiw rhwng bywyd a marwolaeth, rhwng daioni a drygioni...Deuteronomium 30:15-19
curriculum-key-fact
Mae Iddewon yn credu fod dioddefaint wedi tarddu o’r pechod gwreiddiol gan Adda ac Efa yng Ngardd Eden.