Dadansoddi dimensiynol - Canolradd ac Uwch

1

Mae {a}, {b} a {c} yn cynrychioli hydoedd.

Pa un o'r mynegiadau canlynol allai fod yn hyd?

2

Mae {a}, {b} a {c} yn cynrychioli hydoedd.

Pa un o'r mynegiadau canlynol sy'n cynrychioli hyd?

3

Mae {a}, {b} a {c} yn cynrychioli hydoedd.

Pa un o'r mynegiadau canlynol sy'n cynrychioli arwynebedd?

4

Mae {a}, {b} a {c} yn cynrychioli hydoedd.

Pa un o'r mynegiadau canlynol sy'n cynrychioli arwynebedd?

5

Mae {a}, {b}, {c} a {h} yn cynrychioli hydoedd.

Pa un o'r mynegiadau canlynol sy'n cynrychioli cyfaint?

6

Mae {a}, {b}, {c} a {r} yn cynrychioli hydoedd.

Pa un o'r mynegiadau canlynol sy'n cynrychioli cyfaint?

7

Mae {a}, {b} a {c} yn cynrychioli hydoedd.

Noda a yw'r mynegiad canlynol yn cynrychioli hyd, arwynebedd neu gyfaint?

{ab} - {c}2

8

Mae {a}, {b} and {c} yn cynrychioli hydoedd.

A yw'r mynegiad canlynol yn cynrychioli hyd, arwynebedd neu gyfaint?

{a}{(b^2 + c^2)}

9

Mae {a}, {b} and {c} yn cynrychioli hydoedd.

A yw'r mynegiad canlynol yn cynrychioli hyd, arwynebedd neu gyfaint?

\frac{3c^4}{4a^3}

10

Mae {a}, {b} and {c} yn cynrychioli hydoedd.

A yw'r mynegiad canlynol yn cynrychioli hyd, arwynebedd neu gyfaint?

\frac {a^2}{bc}\times\frac{c^2}{b}