Hyd, arwynebedd a chyfaint: adio

Llinell 1 dimensiwn, sgwâr 2 ddimensiwn, a chiwb 3 dimensiwnNi ellir adio hydoedd, arwynebeddau a chyfeintiau at ei gilydd

Meddylia am y cwestiwn hwn - wyt ti'n gallu ychwanegu hyd at arwynebedd?

Gobeithio dy fod wedi dod i'r casgliad bod hyn yn amhosibl mewn gwirionedd. Y rheswm am hyn yw bod gan hyd ac arwynebedd wahanol unedau, ac ni ellir adio symiau â gwahanol unedau at ei gilydd.

Mae hyn hefyd yn esbonio pam na allwn ni ychwanegu amser at bwysau neu pam na allwn ni symleiddio 3a + 2b, oherwydd byddai'r ateb yn ddiystyr!

Un ystyriaeth olaf yw ni allwn ni adio neu dynnu symiau diddimensiwn (rhifau normal fel 5, 12.8 a \frac{3}{4}) i swm â dimensiynau.

Er ni ellir adio symiau â gwahanol unedau – yn aml gellir eu lluosi.

Bydd angen i ti wybod y pethau canlynol ar gyfer dy arholiad:

  • Rhif + hyd (ni chaniateir)
  • Rhif + Arwynebedd (ni chaniateir)
  • Rhif + Cyfaint (ni chaniateir)

  • Hyd + Arwynebedd (ni chaniateir)
  • Hyd + Cyfaint (ni chaniateir)
  • Arwynebedd + Cyfaint (ni chaniateir)

  • Hyd + Hyd = Hyd
  • Arwynebedd + Arwynebedd = Arwynebedd
  • Cyfaint + Cyfaint = Cyfaint

Question

Hyd yw {a}. A yw'r cyfrifiad canlynol yn gwneud synnwyr?

{a}~+~{12}

Nac ydy, nid oes gan y rhif 12 unrhyw unedau ond byddai {a} yn cael ei fesur mewn metrau. Ni ellir adio swm ag unedau i swm heb unedau.

Question

Hydoedd yw {a} a {b}.

A yw'r cyfrifiad canlynol yn gwneud synnwyr?

3 {a}~+~{b}

Ydy, oherwydd bod {a} a {b} yn hydoedd gellir eu hadio fel normal.

Question

Mae Assad yn edrych ar y rhyngrwyd i geisio dod o hyd i hafaliad ar gyfer arwynebedd barcud.

Daw o hyd i neges ar fforwm ar y we sy'n dweud:

5 {a}~–~\frac{1}{2}~{b^2} yw'r hafaliad ar gyfer arwynebedd barcud, lle {a} yw hyd y sail a {b} yw'r uchder.

Esbonia pam fod Assad yn gwybod nad hwn yw'r hafaliad cywir.

Nid yw'n gallu bod yn gywir oherwydd bod {a} yn hyd ac mae {b^2} yn arwynebedd. Ni ellir adio hyd ac arwynebedd at ei gilydd.

Mae hyn oherwydd byddai hydoedd yn cael eu mesur mewn metrau ({m}), ac mae arwynebeddau'n cael eu mesur mewn metrau sgwâr ({m^2}). Maen nhw'n ddwy uned wahanol.