Naratif

1

Pa ffurf sydd yn cael ei hysgrifennu yn y trydydd person ac yn adrodd hanes bywyd rhywun?

2

Pa ffurf sydd yn trafod digwyddiad sydd wedi digwydd go iawn neu yn y dychymyg?

3

Pa ffurf sydd yn cael ei hysgrifennu yn y person cyntaf ac yn adrodd hanes bywyd?

4

Pa un o’r berfau hyn sydd yn y person cyntaf?

5

Pa un o’r berfau hyn sydd yn y trydydd person ?

6

Pa un o’r berfau hyn sydd yn y gorffennol?

7

Pa un o’r ffeithiau isod sydd yn wir am ysgrifennu naratif?

8

Pa osodiad sydd yn anghywir?

9

Pa un o’r ymadroddion hyn sydd ddim yn ffordd o nodi bod amser yn symud ymlaen?

10

Pa un o’r ffurfiau isod sydd ddim yn ffurf o ysgrifennu naratif?