Cyngor cryno

Geirfa ac ymadroddion i helpu i ddangos fod amser yn symud yn ei flaen:

 • yna
 • wedyn
 • yn y pen draw
 • erbyn hynny
 • yn y cyfamser
 • yn ddiweddarach
 • nesaf
 • cyn gynted
 • o’r diwedd
 • cyn, ar ôl
 • ar yr un pryd
curriculum-key-fact
Treulia ddeg munud yn cynllunio dy waith. Bydd hyn yn sicrhau trefn. Mae cael cynllun yn sicrhau dy fod yn ysgrifennu’n gryno ac yn cynnwys y nodweddion pwysicaf. Cymer ofal wrth amseru a gwna’n siŵr dy fod yn darllen dros dy waith i osgoi mân wallau iaith.
Move on to Video
next