Hunangofiant

Beth yw hunangofiant?

Mewn hunangofiant mae’r awdur yn adrodd hanes diddorol ei fywyd. Wrth ddisgrifio rhywbeth sydd wedi digwydd mae’r awdur yn dwyn i gof rhyw brofiad.

Iaith ac arddull

  • Mae angen i ti ddefnyddio amser gorffennol y ferf.
  • Mae angen i ti ysgrifennu yn y person cyntaf.
  • Mae angen dweud beth sydd wedi digwydd yn drefnus – dechrau ar y dechrau a gorffen ar y diwedd.
  • Mae angen i ti ateb y cwestiynau – Beth? Pryd? Ble? Sut? Pwy?
  • Defnyddia eiriau ac ymadroddion er mwyn cydfynd â steil y pwyntiau eraill.

Enghreifftiau o frawddegau mewn hunangofiant

Pan oeddwn i’n blentyn, roeddwn i’n mwynhau...

Es i i ysgol gynradd ac rwy’n cofio...

Fy hoff fwyd pan oeddwn i’n ifanc oedd...

Un o’r partïon pen-blwydd dwi’n gallu ei gofio yw...

Pan oeddwn i’n blentyn, roeddwn i’n mwynhau gwisgo...

Yr ofn mwyaf ges i pan oeddwn i’n blentyn oedd...

Dw i’n cofio cael stŵr am...

Yr anrheg Nadolig gorau dwi’n cofio ei gael oedd...

Un o’r pethau mwyaf doniol ddigwyddodd i fi pan oeddwn i’n fach oedd...

Un lle arbennig roeddwn i’n hoffi mynd iddo pan oeddwn i’n blentyn oedd...

Y peth gorau am fy mhlentyndod oedd...

Tasg – gorffenna'r brawddegau hyn gan drafod dy fywyd di. Defnyddia dechnegau arddull i wneud dy waith yn ddiddorol.

Enghraifft o hunangofiant glöwr

Roedd uchelgais gen i erioed i fod yn löwr ac roeddwn i'n sicr nawr fod fy nghyfle wedi dod. Er gwaethaf protestio Mam, cefais swydd gan Mr Arthur David Thomas, M E, rheolwr Pwll y Gelli. Dywedodd wrthaf fi am fynd i weld y prif amserwr a ychwanegodd fy enw at weithlu'r pwll a chefais ddau nodyn ganddo, y naill i geidwad y lampau er mwyn derbyn lamp a siec lampau a'r llall i'r goruchwyliwr dan ddaear.

[Ffynhonell: BBC Cymru]