Crynodeb o’r asesiad

Bydd yr arholiad hwn yn profi dy sgiliau darllen ac ysgrifennu. Yn Adran A bydd rhaid i ti ateb ystod o gwestiynau yn seiliedig ar destunau darllen. Bydd y darnau darllen yn ddarnau Disgrifio, Naratif ac Esbonio.

Yn Adran B fe gei di ddewis o ddau ddarn. Bydd rhaid i ti ysgrifennu un o’r ddau. Gall y dasg fod naill ai’n dasg ddisgrifio, tasg naratif neu dasg esbonio.

Mae’r papur werth 70 o farciau:

 • 30 marc ar gyfer y dasg ddarllen
 • 40 marc ar gyfer y dasg ysgrifennu
 • Bydd un dasg prawf-ddarllen yn canolbwyntio ar ysgrifennu’n gywir yn uned dau yn ogystal

Naratif

Beth yw testun naratif?

 • Ailadrodd digwyddiadau yn eu trefn gronolegol.
 • Mae darnau naratif yn cael eu hysgrifennu yn y person cyntaf neu’r trydydd person.
 • Mae’r testunau yn cynnwys manylion ynghylch pwy, beth, pryd, pam a ble.
 • Mae angen i ti ddefnyddio amser gorffennol y ferf.
 • Gellir defnyddio sgwrs/deialog.

Mathau o ffurfiau naratif:

 • stori fer
 • hunangofiant
 • cofiant

Cofia feddwl am y canlynol wrth ysgrifennu’n ddisgrifiadol:

 • ffurf – ym mha ffurf wyt ti’n ysgrifennu (erthygl, ymson, portread, llythyr, stori, ayyb)?
 • cynulleidfa – ar gyfer pwy wyt ti’n ysgrifennu (plant, oedolion, dynion, menywod, ayyb)?
 • pwrpas – pam wyt ti’n ysgrifennu (perswadio, dadlau, adrodd hanes, ayyb)?
 • arddull – sut wyt ti’n ysgrifennu (ffurfiol, siaradus, difrifol, comig, bratiaith, ayyb)?