Natur Theatr Gorfforol

Ar ei symlaf, gallet ti ddiffinio Theatr Gorfforol fel math o theatr sy'n rhoi pwyslais ar symud yn hytrach na deialog, ond mae nifer fawr iawn o amrywiadau. Mae'r genre yn cwmpasu amrywiaeth eang iawn o waith. Ond yn ei hanfod mae Theatr Gorfforol yn golygu unrhyw beth sy'n gosod y corff dynol yng nghanol y broses o adrodd stori. O ganlyniad mae'n aml yn haniaethol ei harddull, gan ddefnyddio symudiadau mewn modd arddulliedig a chynrychioliadol. Gan fynegi syniadau drwy goreograffu symudiadau, ychydig iawn o ddeialog mae perfformwyr o'r fath yn ei defnyddio, os o gwbl.

Gellir dadlau bod DV8 ymhlith y prif ymarferwyr Theatr Gorfforol fel ffurf 'lawn' ar gelfyddyd. Mae’n canolbwyntio ar edrych ar y potensial dramatig y gellir ei ddatgloi o symudiadau. Mae eu gwaith yn aml yn cael ei ddisgrifio fel gwaith sydd ar groesffordd lle mae dawns, sain a drama yn cyfarfod.

Yng nghynhyrchiad DV8, Can We Talk About This?, defnyddiodd y cyfarwyddwr a'r perfformwyr Theatr Gorfforol i fynegi materion gwleidyddol a chymdeithasol hynod o gymhleth ac anodd eu trin. Roedd prif thema'r cynhyrchiad yn edrych ar amlddiwylliannaeth, ymwahaniaeth ac Islam filwriaethus. Roedd y cyfuniad o eiriau a gwaith corfforol yn mynegi'r hyn sydd ambell waith yn anodd ei roi mewn geiriau'n unig. Mae DV8 yn adnabyddus am ddefnyddio Theatr Gorfforol i ymchwilio i agweddau cymhleth ar gysylltiadau a pherthynas ddynol a materion cymdeithasol neu ddiwylliannol.

Yr actorion Hannes Langolf a Christina May mewn golygfa o'r sioe Can We Talk About This?, 2013
Hannes Langolf a Christina May yn Can We Talk About This? gan DV8 Physical Theatre, 2013 LLUN: DV8/Matt Nettheim
Yr actor Lee Davern mewn golygfa o'r sioe Can We Talk About This?, 2013
Lee Davern yn Can We Talk About This? gan DV8 Physical Theatre, 2013 LLUN: DV8/Matt Nettheim