Effaith tymheredd ar gyfradd

Gallwn ni newid cyfradd adwaith cemegol drwy newid y tymheredd. Os ydyn ni’n cynyddu’r tymheredd:

  • mae gronynnau’r adweithyddion yn symud yn gyflymach
  • mae ganddyn nhw fwy o egni
  • mae’r gronynnau’n gwrthdaro’n amlach ac yn fwy llwyddiannus
  • mae cyfradd yr adwaith yn cynyddu
  • [haen uwch yn unig] mae hyn oherwydd bod gan fwy o ronynnau egni sy’n fwy na neu’n hafal i’r egni actifadu
Graff cyfanswm màs y cynnyrch yn erbyn amser o ddechrau'r adwaith, ar dymheredd uchel ac isel.

Dyma sut mae llinell graff adwaith ar dymheredd uwch yn wahanol i linell yr un adwaith ar dymheredd is:

  • mae’r graddiant yn fwy serth i ddechrau
  • mae’n mynd yn llorweddol yn gynt

Mae hyn yn dangos bod cyfradd yr adwaith yn fwy ar y tymheredd uwch.