Pesach

Pesach, neu’r Pasg Iddewig, yw un o’r gwyliau Iddewig mwyaf pwysig.

Mae Iddewon yn cofio sut gwnaeth yr Israeliaid ddianc o’u caethiwed pan wnaeth Moses eu harwain o’r Aifft dros 3,000 o flynyddoedd yn ôl.

Aeth Moses i weld y Pharo droeon, ond bob tro roedd Moses yn mynd ato roedd y Pharo yn gwrthod rhyddhau’r Israeliaid. Fe wnaeth Moses roi rhybudd i’r Pharo y byddai Duw yn anfon deg pla i’r Aifft os na fyddai’r Pharo yn gadael iddyn nhw fynd.

Y deg pla oedd:

  1. gwaed
  2. llyffantod
  3. llau
  4. pryfed
  5. anifeiliaid yn marw
  6. cornwydydd
  7. cenllysg/cesair
  8. locustiaid
  9. tywyllwch
  10. marwolaeth pob plentyn cyntaf-anedig