Symbolaeth a nodweddion addoli ar gyfer Rosh Hashanah

Un o ddefodau’r synagog ar gyfer Rosh Hashanah yw chwythu’r shofar, sef trwmped wedi’i wneud o gorn maharen (hwrdd). Mae cant o nodau’n cael eu seinio mewn rhythm arbennig. Mae sŵn y shofar yn dechrau cyfnod o ddeng diwrnod, sef Diwrnodau Parchedig Ofn. Mae’r cyfnod hwn yn dod i ben gydag Yom Kippur.

Ar ôl y gwasanaeth Rosh Hashanah, mae pryd arbennig o fwyd yn cael ei fwyta yn y cartref. Mae’r pryd hwn yn cynnwys:

  • afalau wedi’u trochi mewn mêl – arwydd o’r Flwyddyn Newydd felys y mae pob Iddew yn gobeithio sydd o’i flaen
  • stiw moron melys – arwydd o atgenhedlu, oherwydd yn Iddew-Almaeneg, mae’r gair am foron, 'mern', hefyd yn golygu 'i gynyddu'
  • bara challah mewn torth gron, yn hytrach na’r dorth blethedig sy’n cael ei gweini ar y Sabath, sy’n symbol o gylch bywyd a’r flwyddyn gron
  • pomgranad – yn cael ei weld ar y bwrdd yn aml oherwydd traddodiad bod gan bomgranadau 613 o hadau, un ar gyfer pob un o’r gorchmynion y mae’n rhaid i Iddew eu cadw

Yn ystod y pryd bwyd, mae Iddewon yn trochi eu darn cyntaf o fara mewn mêl ac yn dweud, 'Bydded i Dduw roi i mi flwyddyn newydd felys a hapus'.

Mae Iddewon yn dathlu Yom Kippur mewn nifer o ffyrdd:

  • mae rhai’n gwisgo dillad gwyn fel arwydd o burdeb
  • peidio â chymryd bwyd na diod am 25 awr
  • peidio â gwisgo colur na phersawr
  • dim cyfathrach rywiol
  • dim ymdrochi
  • peidio â gwisgo esgidiau lledr

Rhan bwysicaf Yom Kippur yw’r amser sy’n cael ei dreulio yn y synagog. Bydd llawer o Iddewon, er nad ydyn nhw’n arbennig o grefyddol, yn mynd i’r synagog ar Yom Kippur, yr unig ddiwrnod o’r flwyddyn pan mae pum gwasanaeth.

Maen nhw’n treulio’r diwrnod yn gweddïo’n barhaus am faddeuant. Mae’r ŵyl hon yn gyfle i’r Iddewon fyfyrio. Mae’r gwasanaethau yn dod i ben gyda chaniad hir ar y shofar.

Sut mae Iddewon yn dathlu Rosh Hashana, sef y flwyddyn newydd Iddewig? [CYNNWYS SAESNEG]

Question

Eglura beth yw dathliad Iddewig Rosh Hashanah.

Rosh Hashanah yw dathliad blwyddyn newydd yr Iddewon. Mae Iddewon yn credu bod Duw yn barnu pawb ar sail ei weithredoedd drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf ar Rosh Hashanah. Mae hefyd yn ddathliad o’r diwrnod pan wnaeth Duw greu’r byd ac mae’n nodi dechrau blwyddyn newydd. Bydd Iddewon yn gofyn am faddeuant am unrhyw beth drwg maen nhw wedi ei wneud, a bydd llawer o Iddewon yn treulio amser yn y synagog yn ystod y cyfnod hwn. Mae Rosh Hashanah yn dod i ben gyda chaniad hir ar y shofar.