Rosh Hashanah ac Yom Kippur

Key facts about the Jewish Rosh Hashanah festival.

Rosh Hashanah yw gŵyl y Flwyddyn Newydd Iddewig. Mae’n para am ddau ddiwrnod ac yn dathlu creu’r byd.

Mae Rosh Hashanah hefyd yn adeg pan fydd Duw yn barnu dynoliaeth, pan mae Iddewon yn credu bod Duw yn ystyried gweithredoedd da a drwg unigolyn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac yn penderfynu sut un fydd y flwyddyn nesaf iddo.

Mae Rosh Hashanah yn amser i ofyn i Dduw faddau pechodau. Mae llawer o Iddewon yn credu bod Duw yn cadw Llyfr y Bywyd sy’n cynnwys enwau pawb sy’n edifarhau am y pethau drwg y mae wedi eu gwneud. Yn ystod Rosh Hashanah, mae Iddewon yn gobeithio bydd eu henwau nhw a’u hanwyliaid wedi’u hysgrifennu yn Llyfr y Bywyd.

Mae Iddewiaeth yn dysgu bod Duw yn penderfynu ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn pwy fydd yn cael maddeuant, er mwyn sicrhau eu bod yn ymddiheuro wrth bawb y maen nhw wedi bod yn angharedig â nhw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae Duw yn gwneud ei benderfyniad terfynol ar Yom Kippur sy’n golygu Dydd y Cymod.

Mae Rosh Hashanah ac Yom Kippur yn gyfle i Iddewon ofyn cwestiynau ynglŷn â’u gweithredoedd a’u bywyd drwy gydol y flwyddyn, er enghraifft:

  • Beth yw’r peth mwyaf ystyrlon yn fy mywyd?
  • Pwy yw’r person sy’n golygu fwyaf i mi? Pa mor aml y bydda i’n dweud hyn wrtho ef neu hi?
  • Beth yw’r pethau mwyaf arwyddocaol rydw i wedi eu cyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf?
  • Beth ydw i’n gobeithio ei gyflawni y flwyddyn nesaf ac yn fy mywyd yn gyffredinol?

Yn ystod Rosh Hashanah ac Yom Kippur mae Iddewon yn treulio amser yn y synagog gan mai’r rhain yw’r gwyliau pwysicaf yn y flwyddyn Iddewig.