Yom Hashoah

Yn ystod Yom Hashoah mae Iddewon yn cofio trychineb yr Holocost. Mae’r Holocost yn cyfeirio at adeg yn ystod yr Ail Ryfel Byd pan gafodd 6 miliwn o Iddewon eu lladd gan y Natsïaid oherwydd eu credoau. Enw arall am Yom Hashoah yw Diwrnod Coffáu’r Holocost.

Mae Yom Hashoah yn rhan o galendr Iddewon ym mhob rhan o’r byd. Maen nhw’n cymryd rhan mewn defodau i gofio’r rhai gollodd eu bywydau yn yr Holocost ac i wneud yn siŵr nad oes trychineb debyg yn digwydd eto.

Mae’r defodau ar y diwrnod hwn yn cynnwys:

  • tawelwch am 11:00
  • cynnau cannwyll mewn cartrefi Iddewig
  • ymprydio yn achlysurol

Mae’r enw Yom Hashoah yn dod o’r gair Hebraeg 'shoah', sy’n golygu 'corwynt'.