Masnach deg

Mae Iddewiaeth yn gefnogol iawn i fasnach deg. Mae Iddewiaeth yn dysgu bod trin pobl yn deg yn golygu rhoi tâl teg iddyn nhw am eu cynnyrch.

Mae Fair Trade Kippot yn gwneud kippot o gotwm masnach deg wedi ei dyfu yn India. Fel crefyddau eraill, mae Iddewon hefyd yn cael eu hannog i wneud eu synagogau lleol yn 'synagogau masnach deg' drwy ddefnyddio a gwerthu cynnyrch masnach deg yn unig yn ystod dathliadau, cyfarfodydd neu wyliau.

Gwasanaeth gwirfoddol

Tikkun olam yw’r egwyddor y tu ôl i wasanaeth gwirfoddol mewn Iddewiaeth. Mae bodau dynol yn gyfrifol am fyw’n gytûn yn y byd. Gan fod cymaint o ddioddefaint, mae angen 'atgyweirio' neu iachau’r byd. Mae llawer o Iddewon yn gwirfoddoli i gymryd rhan mewn rhaglenni gweithredu cymdeithasol dramor er mwyn helpu pobl sy’n llai ffodus.

Mae llawer o Iddewon yn credu bod gwaith gwirfoddol yn ddyletswydd bwysig oherwydd ei fod yn ymwneud â’r gorchymyn i fod yn garedig wrth bobl eraill.

Mae amser gwirfoddoli fel math o elusen yn bwysig i lawer o Iddewon hefyd. Enw hyn yw gemilut hasadim. Bydd Iddewon yn gwirfoddoli i helpu pobl sy’n sâl neu’n cysuro pobl sydd mewn galar yn y cartref.

Move on to Test
next