Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Mae’n bosibl cymhwyso egwyddorion arweiniol stiwardiaeth, tosturi a chyfiawnder at bwnc cyfoeth a thlodi mewn llawer o wahanol ffyrdd:

  • Mae’r Talmud yn dysgu am bwysigrwydd peidio â bod yn ariangar, ond cael digon o gyfoeth i fyw yn gyfforddus.
  • Mae llawer o Iddewon yn credu nad ydyn nhw’n mynd i allu mynd â chyfoeth gyda nhw ar ôl iddyn nhw farw, felly dylen nhw edrych ar ei bwysigrwydd o’r safbwynt hwnnw. Yn ychwanegol at hyn, mae Iddewon yn cael eu dysgu i fod yn ofalus rhag ofn i gyfoeth dynnu eu sylw oddi wrth eu ffydd.
  • Mae Iddewon yn cael eu dysgu y dylen nhw ennill cyfoeth drwy waith gonest.
  • Mae Iddewiaeth yn dysgu bod gan bawb gyfrifoldeb i helpu pobl sy’n byw mewn tlodi.
  • Mae cyfiawnder cymdeithasol yn agwedd bwysig mewn cymunedau Iddewig, lle mae’n bosibl cael cydbwysedd mewn cymdeithas rhwng pobl gyfoethog a phobl dlawd drwy helpu eraill.
  • Mae Iddewiaeth yn dysgu pa mor bwysig yw dangos tosturi tuag at bobl eraill, ac mae Iddewon yn credu bod hyn yn dilyn esiampl Duw.
quote
Paid ag atal y tosturi hwn, y cydymdeimlad hwn, yn enwedig â dioddefaint dy gyd-ddyn. Dyma lais rhybuddiol dyletswydd, sy’n dangos dy frawd i ti ym mhob dioddefwr, a’th ddioddefaint dy hun yn ei ddioddefaint ef, ac sy’n deffro’r cariad sy’n dweud wrthyt dy fod yn perthyn iddo ef a’i ddioddefaint â’r holl bwerau sydd gennyt...Rabbi Samson Raphael Hirsch