Beth yw ystyr ‘cyfoeth’?

Mae cyfoeth yn cyfeirio at faint o arian ac eiddo sydd gan rywun. Yn anffodus, dydy cyfoeth ddim wedi’i rannu’n gyfartal rhwng pawb yn y byd, ac mae hyn yn golygu bod rhai pobl yn gyfoethog iawn, tra mae eraill yn mynd drwy fywyd heb ddigon o arian i fyw arno.

Caffael cyfoeth

Mae pobl yn gallu mynd yn gyfoethog mewn llawer o wahanol ffyrdd, er enghraifft:

  • cael incwm drwy weithio i rywun arall
  • sefydlu eu busnesau eu hunain
  • etifeddu arian, o bosibl ar ôl i rywun agos atyn nhw farw
  • drwy ddulliau troseddol, er enghraifft twyll neu ladrata
  • gweithgareddau fel gamblo

Mae gan Iddewiaeth reolau yn ymwneud â chaffael cyfoeth. Mae Iddewon yn credu dylai cyfoeth gael ei ennill drwy waith gonest ac y dylen nhw bob amser geisio defnyddio eu harian i helpu pobl eraill. Chaiff Iddewon ddim bod yn anonest mewn unrhyw drafodion busnes.

quote
Felly, pan fyddwch yn gwerthu neu’n prynu tir ymysg eich gilydd, peidiwch â chymryd mantais ar eich gilydd.Lefiticus 25:14

Mae Iddewon yn credu byddan nhw’n cael eu barnu gan Dduw os byddan nhw’n dweud celwydd neu’n twyllo er mwyn cael rhagor o arian.