Rhannu byr

I rannu rhif mawr â rhif un digid, gelli di ei osod fel hyn:

Diagram rhannu byr

Mae {964} wedi ei rannu â {7} yn gwneud {137} gyda {5} yn weddill.

  1. Mae {7} yn mynd i mewn i {9} unwaith gyda {2} yn weddill, felly rho {1} uwchben y {9} a chario’r {2} i golofn y degau.
  2. Mae {7} yn mynd i mewn i {26} dair gwaith, gyda {5} yn weddill, felly rho {3} uwchben y {6} a chario’r {5} i golofn y cannoedd.
  3. Mae {7} yn mynd i mewn i {54} saith gwaith, gyda {5} yn weddill, felly rho {7} uwchben y {4} a gadael {5} yn weddill.

Felly {964}\div{7} = {137}~gweddill~{5}.

Rydyn ni’n ysgrifennu hyn gyda {g} am ‘gweddill’, felly mae’n edrych fel hyn:

{964}\div{7} = {137}~{g}~{5}

Rhannu byr ydy’r enw ar y dull hwn.

Move on to Test
next