Malairt agus dlùth-chruinneas

1

Dè an diofar a tha eadar steach-bhathar agus mach-bhathar?

2

Dè nach eil na bhuaidh de chruinneachas?

3

Dè nach eil na adhbhar airson cruinneachas?

4

Dè nach eil fìor mu chorporaidean ioma-nàiseanta?

5

Dè nach bi a' tàladh chorporaidean ioma-nàiseanta a dhùthaich?

6

Dè nach eil na dheagh bhuaidh de chruinneachas?

7

Dè chanar ris an diofar a tha eadar luach mach-bhathair agus luach steach-bhathair dùthcha.

8

Dè nach eil na adhbhar airson neo-ionannachd malairt?

9

Dè nach eil na bhuaidh bho phàtrain malairt cruinneil air an àrainneachd?

10

Dè th' ann an caidreachas malairt?