Canol yr helaethiad

Mae safle’r siâp a helaethwyd yn cael ei ddisgrifio gan ganol yr helaethiad (O).

Helaethiad ffactor graddfa

Enghraifft

I helaethu triongl â ffactor graddfa \({2}\) a chanol helaethiad O, dylet ti wneud fel hyn:

Diagram cylchdroi o ganolbwynt y tu allan i’r siâp

Helaethu triongl â ffactor graddfa 2

Tynnu llinell o bwynt O drwy bwynt A triongl.

Ar gyfer ffactor graddfa \({2}\):

\({OA}\)' \(= {2}\times{OA}\)

\({OB}\)' \(= {2}\times{OB}\)

\({OC}\)' \(= {2}\times{OC}\)

Ar gyfer ffactor graddfa \({3}\):

\({OA}\)' \(= {3}\times{OA}\)

\({OB}\)' \(= {3}\times{OB}\)

\({OC}\)' \(= {3}\times{OC}\)

Weithiau mae canol yr helaethiad ar y siâp gwreiddiol neu tu mewn iddo. Edrycha ar yr enghreifftiau canlynol:

Question

Beth ydy ffactorau graddfa helaethiad siapiau A) a B)?

Diagram canol helaethiad

A) \({2}\)

B) \({3}\)