Canol yr helaethiad

Mae safle’r siâp a helaethwyd yn cael ei ddisgrifio gan ganol yr helaethiad (O).

Helaethiad ffactor graddfa

Enghraifft

I helaethu triongl â ffactor graddfa {2} a chanol helaethiad O, dylet ti wneud fel hyn:

Diagram cylchdroi o ganolbwynt y tu allan i’r siâp

Helaethu triongl â ffactor graddfa 2

Tynnu llinell o bwynt O drwy bwynt A triongl.

Ar gyfer ffactor graddfa {2}:

{OA}' = {2}\times{OA}

{OB}' = {2}\times{OB}

{OC}' = {2}\times{OC}

Ar gyfer ffactor graddfa {3}:

{OA}' = {3}\times{OA}

{OB}' = {3}\times{OB}

{OC}' = {3}\times{OC}

Weithiau mae canol yr helaethiad ar y siâp gwreiddiol neu tu mewn iddo. Edrycha ar yr enghreifftiau canlynol:

Question

Beth ydy ffactorau graddfa helaethiad siapiau A) a B)?

Diagram canol helaethiad

A) {2}

B) {3}