Helaethiad ffactor graddfa

Mae siapiau {B},~{C} a {D} i gyd yn helaethiadau o siâp {A}. Ond mae pob un o wahanol faint ac mewn safleoedd gwahanol.

Gr?p o siapiau

Wrth ddisgrifio helaethiadau rhaid datgan eu maint a’u safle.

Ffactor graddfa

Mae maint helaethiad yn cael ei ddisgrifio gan ei ffactor graddfa.

Er enghraifft, mae ffactor graddfa {2} yn golygu bod pob hyd ar y siâp newydd {2} waith maint y gwreiddiol. Mae ffactor graddfa {3} yn golygu bod pob hyd ar y siâp newydd {3} gwaith maint y gwreiddiol.