Adlewyrchu

Os wyt ti’n edrych mewn drych, rwyt ti’n gweld dy lun. Rwyt ti (y gwrthrych) a dy lun (y ddelwedd) yn ymddangos fel petaech chi yr un pellter i ffwrdd o’r drych.

Mae gwrthrych a’i ddelwedd bob amser yr un pellter perpendicwlar o’r llinell ddrych. (Ystyr perpendicwlar ydy ‘ar ongl sgwâr i’.)

Edrycha ar yr enghreifftiau canlynol:

Gr?p o drionglau’n dangos trawsfudiadau triongl ADiagram adlewyrchu siâp

Mae pob pwynt a’i ddelwedd yr un pellter oddi wrth y llinell ddrych.