Cylchdroi

Os wyt ti’n rhoi darn o bapur ar fwrdd a gosod dy feiro yn ei ganol, gelli di gylchdroi’r papur tra’n cadw’r feiro mewn un safle.

Wrth wneud hyn rwyt ti’n cylchdroi’r papur o amgylch ei ganol.

Diagram cylchdroi o’r canol

Cylchdroi o’r canol

Darn papur statig heb ddim cylchdroi.

Bydd cylchdro llawn (\({360}^\circ\)) i’r papur yn golygu bod y papur yn ôl yn ei safle gwreiddiol.

Yn yr enghraifft uchod, canol y cylchdro oedd canol y petryal, ond beth sy’n digwydd pan fydd canol y cylchdro y tu allan i’r petryal?

Cylchdroi o ganolbwynt y tu allan i’r siâp

Cylchdroi o ganolbwynt y tu allan i’r siâp

Petryal gyda phwynt cylchdroi y tu allan i’r siâp.