Trawsfudo

I drawsfudo siâp, gelli di ei symud i fyny neu i lawr neu o ochr i ochr, ond paid â’i newid mewn unrhyw ffordd arall.

Pan mae siâp yn cael ei drawsfudo, rhaid symud pob un o’r fertigau (corneli) yn yr un modd yn union.

Sut i lunio ciwboid isometrig

Trawsfudo siâp

Siâp statig.

Question

Pa siapiau sy’n drawsfudiadau o driongl \({A}\)?

Gr?p o siapiau’n dangos siapiau cyfath
Gr?p o drionglau

Mae \({D}\) ac \({E}\) yn drawsfudiadau o driongl \({A}\).