Dyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu

Mae llawer o wahanol systemau yn ein cartrefi sydd angen dyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu.

Dyfeisiau mewnbynnu

Ffon reoli

Roedd ffyn rheoli’n arfer bod yn boblogaidd fel ffordd o chwarae gemau fideo, ond maen nhw’n cael eu disodli’n raddol gan fathau eraill o reolyddion gemau. Ym maes adeiladu, mae ffyn rheoli’n cael eu defnyddio i reoli peiriannau, er enghraifft craeniau.

Ffotograffiaeth Ddigidol Sylfaenol

Camera digidol

Mae camera digidol yn tynnu lluniau ac fel arfer mae’n gallu recordio fideo hefyd. Mae’r lluniau mae’n eu tynnu a’r fideos mae’n eu recordio yn cael eu storio mewn ffeiliau. Mae’n bosibl copïo’r ffeiliau hyn i gyfrifiadur a’u golygu yn nes ymlaen.

Dyfeisiau allbynnu

Monitor

Y ddyfais allbynnu fwyaf cyffredin yw’r monitor neu’r VDU.

Mae monitorau modern, lle nad yw’r ces fawr mwy nag ychydig gentimetrau o ddyfnder, fel arfer yn Ddangosyddion Grisial Hylif (LCD) neu fonitorau Transistorau Ffilm Denau (TFT).