Golygu ffotograffau

Mae meddalwedd golygu ffotograffau yn caniatáu i’r defnyddiwr olygu ac addasu ffotograffau. Fel arfer mae’r ffotograffau hyn yn dod o gamera digidol, ond byddai’n bosibl sganio ffotograffau sy’n bodoli’n barod hefyd. Mae ffotograffau digidol yn ddelweddau didfap.

Mae ystod eang o feddalwedd golygu ffotograffau ar gael, er enghraifft Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro a GIMP.

Nodweddion

Ffotograff o gi ar goll. Mae’r ffotograff yn cael ei docio mewn rhaglen olygu ffotograffau.
 • Tocio – torri ochrau delwedd i ffwrdd er mwyn cael llun o faint addas neu gael gwared ar rannau nad oes eu hangen.
 • Addasu cyferbynnedd a disgleirdeb.
 • Cael gwared ar lygaid coch.
 • Haenau - mae’n bosibl cael nifer o wahanol elfennau o’r graffigyn fel haenau ar wahân. Mae’n bosibl gwneud yr haenau hyn yn anweledig neu hyd yn oed eu dileu unrhyw bryd.
 • Offeryn clonio – yn caniatáu i’r defnyddiwr glonio un rhan o’r llun i un arall i gael gwared ar elfen nad oes ei hangen.
 • Effeithiau arbennig – mae’r effeithiau’n amrywio o un darn o feddalwedd i’r llall ond fel arfer maen nhw’n cynnwys:
  • Effeithiau artistig - er enghraifft, gwneud i lun edrych fel paentiad olew.
  • Effeithiau geometrig - er enghraifft, gwneud i ddelwedd ymddangos fel pe bai ar arwyneb pêl.
  • Addasiadau lliw - er enghraifft, troi ffotograff yn raddlwyd neu wneud rhai lliwiau’n fwy llachar.