Buaidh air comainn-shòisealta ann an Afraga

Tràillealachd ann an Afraga an Iar

Bha tràillealachd air a bhith ann an Afraga an Iar fada mus tàinig na h-Eòrpaich ann.

B' ann glè ainneamh a bhiodh luchd-malairt thràillean às an Roinn Eòrpa a' glacadh thràillean Afraganach iad fhèin. Bha e doirbh do shlighe a dhèanamh air sgàth cruth na tìre, agus glè thric bha rìoghachdan an àite ro làidir airson beagan luchd-thràillean geal a dhol a shabaid riutha. Bha a' mhòr-chuid de thràillean air an reic ris na h-Eòrpaich le Afraganaich eile.

Bha cuid de stàitean Afraganach, leithid Ashanti, (Ghana an-diugh) a' malairt nan tràillean aca airson bathar – nithean mar aodach, deoch-làidir agus gunnachan. Bhiodh iad an uair sin a' cleachdadh nan goireasan ùra airson fàs na bu chumhachdaiche agus airson sabaid rin nàbaidhean airson tuilleadh thràillean a ghlacadh.

Rìoghachd Dhahomey

Ghabh Rìoghachd Dhahomey (Benin an-diugh) cuideachd brath air malairt nan tràillean. Thug iadsan ionnsaighean air tìrean mun cuairt dìreach airson tràillean a ghlacadh. Ghabhadh na tràillean an uair sin an reic ris na h-Eòrpaich.

Thathar a' tuairmse gun tugadh 326,000 tràill à Bight of Bonny (Nigeria an-diugh) eadar 1780 agus 1800. Thàinig an t-ainm Costa nan Tràillean gu bhith air an sgìre timcheall Bight of Benin agus Bight of Bonny.