Speaking

Getting started

Mata - Maths

Here is some useful vocabulary for when you are speaking about your GCSE subjects.

Gaeilge - Irish
Mata - Maths
Béarla - English
Fraincis - French
Spáinnis - Spanish
Teagasc Críostaí - Religion
Corpoideachas - Physical Education
Stair - History
Bitheolaíocht - Biology

Cad iad na hábhair scoile a roghnaigh tú don TGMO? - What subjects did you choose for GCSE?

Roghnaigh mé seacht /ocht /naoi /deich n-ábhar don TGMO, mar atá: - I chose seven / eight / nine / ten subjects for GCSE and they are:

Ceimic - Chemistry
Eolaíocht Dhúbailte - Double Award Science
Eacnamaíocht Bhaile - Home Economics
Ríomhaireacht - Computing
Teicneolaíocht - Technology
Tíreolaíocht - Geography
Ealaín - Art
Ceol - Music

Ceol - Music